In een harmonieuze omgeving dagbesteding bieden aan mensen met een begeleidingsvraag. Een dagbesteding die er op gericht is iemands ontwikkelingskansen te vergroten. 

Ambachtelijke werkzaamheden verrichten waarbij uitgegaan wordt van ieders kwaliteiten en mogelijkheden.

Kleinschalig werken waardoor er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht. 

De producten die gemaakt worden moeten er aantrekkelijk en goed verzorgd uit zien.