Over ons

Dagbesteding Avalon in Alkmaar wordt geleid door Rosalien en Hans. Rosalien en Hans zijn een echtpaar met beiden veel ervaring in het omgaan met en begeleiden van mensen met een speciale zorgvraag. Rosalien is als sociaal-therapeute werkzaam geweest bij Scorlewald in Schoorl en heeft gewerkt met groepen in woonsituaties. Hans heeft jarenlang als werkplaatsleider bij dezelfde instelling gewerkt en heeft veel ervaring in de begeleiding bij arbeidsprocessen. Beiden zijn we als gediplomeerd Z-verpleegkundigen in het BIG-register opgenomen.

Door ons werk met mensen met een speciale zorgvraag, groeide bij ons de behoefte om zelf een project op te zetten. Op een van onze vakanties naar Zuidwest-Engeland in de inspirerende omgeving van Glastonbury zijn de ideeën ontstaan om een kleinschalige dagbesteding te starten met de naam Avalon.

Lees het artikel in de Wijkkrant Alkmaar Noord

Onlangs verscheen een leuk artikel in de Wijkkrant Alkmaar Noord over onze dagbesteding. Het artikel kunt u hier lezen »

Avalon: ‘Het eiland van de appels’

Avalon komt uit de Keltische geschiedenis en kent velerlei legenden. Bekend zijn o.a. de “King Arthur” verhalen die zich in deze omgeving afspeelden. De betekenis van Avalon is “het eiland van de appels”. Volgens de legende ligt Avalon rond het gebied van Glastonbury.

Waldostichting

Met en door de belangeloze hulp van de Waldostichting konden we in 2010 als zelfstandigen starten met de realisatie van ons project Dagbesteding Avalon in Koedijk. De kleinschaligheid die we voor ogen hadden, zodat veel persoonlijke aandacht gegeven kon worden, heeft zijn waarde bewezen en werken we nog steeds volgens ditzelfde uitgangspunt.

Eind 2010 is Avalon door het CIBG aangemerkt als een instelling voor het bieden van begeleiding. Avalon is in het AGB-register opgenomen onder codenummer 73731225.