laatst bijgewerkt: 26-11-2021

Beleid Bescherming Persoonsgegevens (Wet op de Privacy) bij Dagbesteding Avalon

Algemeen

Om misbruik tegen te gaan is het is van belang dat burgers meer eigen regie hebben over hun eigen persoonsgegevens. Hiervoor is de Wet op de Privacy voorheen de Wet Bescherming Persoonsgegevens in het leven geroepen.

Doel van het beleid

Persoonsgegevens van cliënten en vrijwilligers op zodanige wijze vastleggen en gebruiken dat privacy van de betrokkenen maximaal beschermd wordt.

Maatregelen bij Avalon

  • Uitsluitend persoonsgegevens die van belang zijn voor het begeleidingsproces worden gevraagd en opgeslagen.
  • De computer waarop de persoonsgegevens worden opgeslagen bevindt zich in de privéruimte van de familie Harmse en is niet toegankelijk voor cliënten en vrijwilligers.
  • Op de computer is een wachtwoord ingesteld dat alleen bekend is bij de familie Harmse zodat voor anderen inzage in de persoonsgegevens niet mogelijk is. Alleen Hans en Rosalien Harmse hebben toegang tot de persoonsgegevens.
  • Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met de vertegenwoordigers van de cliënt (ouders, broer of zus, mentor en cliëntbegeleider)
  • De computer waarop de gegevens zijn opgeslagen is up-to-date en van een adequaat anti-virus programma voorzien.
  • De back-up wordt regelmatig geactualiseerd en wordt goed opgeborgen in een privé-ruimte waar alleen de familie Harmse toegang heeft.
  • De geheimhoudingsplicht dat niet met derden over deelnemers wordt gesproken is in de Algemene voorwaarden en Huisregels opgenomen.
  • Alleen met schriftelijke toestemming van cliënt of vrijwilliger is het geoorloofd om foto’s van betrokkene te maken en te gebruiken (bijvoorbeeld voor brochure of website). Hiervoor is een toestemmingsformulier opgesteld.
  • Alleen met schriftelijke toestemming van cliënt of vrijwilliger is het geoorloofd om informatie bij derden in te winnen, bijvoorbeeld bij arts of bij vorige werkgever of dagbesteding. Hiervoor is een machtigingsformulier opgesteld.
  • De maatregelen ter bescherming van de privacy zijn met alle betrokkenen mondeling besproken. De beleidsstukken en protocollen w.o. het Beleid Bescherming Persoonsgegevens zijn ter inzage beschikbaar in de pauzeruimte van Avalon.

Hans Harmse, Dagbesteding Avalon