Uitgangspunten

Avalon wil aan mensen met een zorgvraag een veilige plek bieden waar zij zich door een divers aanbod van werkzaamheden persoonlijk kunnen ontwikkelen. Werkzaamheden waarbij rekening wordt gehouden met ieders tempo en mogelijkheden.

afbeelding 2

Dagbesteding Avalon in de Wijkkrant Alkmaar-Noord!

Onlangs verscheen een mooi artikel over ons bedrijf en deelnemers in de Wijkkrant van Alkmaar-Noord. Lees hier het artikel!

Werken is een basisrecht voor iedereen

Werk is een basisrecht voor iedereen. Door te werken vervul je een belangrijke rol in de samenleving. Je bent een schakel in een ‘maakproces’.

We willen dat de producten die we met elkaar maken waardevol en mooi zijn. We hechten er waarde aan dat onze producten alleen vanuit dit gezichtspunt door consumenten gekocht worden.

Persoonlijke aandacht dankzij kleinschaligheid

Kleinschaligheid is een belangrijk item bij Avalon. We hebben ervoor gekozen aan een klein aantal deelnemers dagbesteding te bieden. Deze keuze maakt het mogelijk dat veel persoonlijke aandacht en begeleiding kan worden gegeven.

Maximale ondersteuning en begeleiding

We hechten eraan dat de deelnemers maximaal ondersteund worden om zich in het werk te kunnen bekwamen. Avalon prijst zich gelukkig met de vele vrijwilligers die hier hun steentje aan bij dragen.