Werk is een basisrecht voor iedereen. Door te werken vervul je een belangrijke rol in de samenleving waardoor je gevoel van eigenwaarde kan groeien. Het biedt je als mens ontwikkelingsmogelijkheden.

In het werk wordt uitgegaan van de persoonlijke capaciteiten van alle deelnemers. Bij Avalon krijgt elke deelnemer werkzaamheden op maat, waarbij gekeken wordt naar behoefte en mogelijkheden.

We streven er naar om naast de cateringopdrachten tot vaste leveringsopdrachten met afnemers te komen. Zo kunnen in de keuken bepaalde terugkerende werkzaamheden gebeuren. Dit geeft houvast en rust. De resultaten uit de keuken brengen we met een paar deelnemers naar de klanten. Persoonlijk contact met de klant staat bij ons voorop. Zo wordt iedereen betrokken bij de gehele voedselketen en heb je zicht waarom en voor wie je werkt.

De tuin is voor de keuken een belangrijk onderdeel. Er wordt kennis gemaakt met het bewerken van grond, het zaaien, het groeien, het oogsten en uiteindelijk de verwerking van de opbrengst in de keuken.

In de houtbewerking wordt alleen inlands hout gebruikt en bij voorkeur uit de omgeving, zoals stammetjes afkomstig uit het Parnassia-park in Bergen aan Zee en berkenhout uit de Schoorlse duinen. Geen tropische houtsoorten. Duurzaamheid is een belangrijk item bij Avalon. Ambachtelijk werken staat voorop. Gestreefd wordt naar een maximaal gebruik van handgereedschap en een minimaal gebruik van machines.

Omdat er bij de deelnemers behoefte was aan het werken met textiel is naast de keuken, tuin en houtbewerking het werken met textiele werkvormen als vierde werkgebied opgezet. Er worden hierbij natuurlijke materialen gebruikt zoals wol, vilt, katoen en zijde.